Litterointi

Tutkimuksen lopputuloksen kannalta on usein erittäin tärkeää, että kerätty aineisto on oikeaoppisesti litteroitu. Näin tulkinnoille ei jää varaa ja tutkimus voidaan toistaa tarvittaessa ja hyödyntää koottua aineistoa myös tulevaisuudessa. Yrityksemme mahdollistaa mm. yksilöhaastattelujen, ryhmähaastattelujen, puhelinkeskustelujen, luentojen ja fokusryhmien nauhoitusten kirjalliseen muotoon saattamisen asiakkaan haluamalla tarkkuudella. Voimme myös tarvittaessa vuokrata tarvittavan tallennuslaitteiston.

Työntekijämme ovat koulutettuja ammattilaisia, joilla on pitkä työkokemus alalta. Litterointitiimimme koostuu monen alan osaajista, jotka hallitsevat monipuoliset sanastot, termit ja murteet. Litterointi onnistuu meiltä myös englanniksi ja ruotsiksi. Toimeksiannot ovat aina luottamuksellisia ja työntekijöitämme sitoo salassapitovelvollisuus.