Verkkopalvelujen saavutettavuustestaus ja tutkimusaineistojen litterointi

Annanpura on Näkövammaisten liitto ry:n omistama yhteiskunnallinen yritys. Toimipaikkamme sijaitsee Helsingissä, mistä toiminta-alueemme ulottuu koko Suomeen.

Tarjoamme verkkopalveluiden saavutettavuustestausta ja konsultointia mm. ministeriöille, virastoille, järjestöille sekä yrityksille. Tutkimusaineistojen litterointia teemme mm. tutkijoille, museoille, järjestöille, yrityksille ja viranomaisille.

Puramme myös vaativat juridiset aineistot, kuulemisten ja kuulustelujen nauhoitukset sekä terveydenhuollon tekstit. Lue lisää palveluistamme!

Luotettavaa ja asiantuntevaa palvelua

Toimintamme perustuu luottamukseen ja vahvaan ammattitaitoon. Litterointipalvelumme aloitti vuonna 2001 ja vuonna 2010 nimeksi tuli Annanpura Oy. Tavoitteemme on tuottaa laadukkaita palveluita asiakkaillemme ja tarjota työllistymismahdollisuuksia näkövammaisille.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ajankohtaista

EU:n saavutettavuusdirektiivin tultua virallisesti voimaan 22.12.2016 julkisen sektorin uusien verkkopalveluiden tulee noudattaa direktiivin vaatimuksia 23.9.2019 alkaen.

Annanpura on tuottanut videon, jossa kuvataan leikkimielisesti tyypillisiä verkkopalveluiden saavutettavuuteen liittyviä ongelmia eri käyttäjäryhmien näkökulmasta.

Saavuta2016-seminaari 17.11.2016


#saavuta2016 - Tasavertaisesti verkossa -seminaarin logo

#saavuta2016 -seminaari järjestettiin 17.11.2016. Seminaarin materiaalit löytyvät tapahtuman verkkosivulta.

#saavuta2017 -seminaarin suunnittelu on aloitettu, se järjestetään marraskuussa 2017.

Saavutettavuusdirektiivi hyväksytty lopullisesti

Euroopan parlamentti on hyväksynyt lopullisesti saavutettavuusdirektiivin, jonka mukaan kaikkien julkisten verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten tulee olla saavutettavia vuoteen
2021 mennessä.

Lue lisää EU-parlamentin tiedotteesta (englanninkielinen).


  • Näkövammaisten liitto ry logo, jossa vasemmalla Annansilmät kukka ja oikealla teksti Näkövammaisten liitto ry